ออฟฟิศซินโดรม คืออะไร ? อาการเป็นแบบไหน ต้องรักษาอย่างไร

ออฟฟิศซินโดรม คืออะไร ? อาการเป็นแบบไหน ต้องรักษาอย่างไร

การทำงานที่แข่งขันกับเวลา ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันต้องเจอกับปัญหาสุขภาพที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมท