บริการของเรา

ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง
ออฟฟิศซินโดรม

อัมพฤกษ์ อัมพาต
ยืนเดินลำบาก

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
สลักเพชร

เอ็นอักเสบ
กล้ามเนื้ออักเสบ นิ้วล็อค

ปวดสะโพก ชาร้าวลงขา
สลักเพชร

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
หรือออกกำลังกาย

ปวดเข่า เข่าเสื่อม
ปวดเท้า รองช้ำ

ปัญหาระบบกล้ามเนื้อ
กระดูก เส้นประสาท

กระบวนการรักษา

         ที่ “พีซ คลินิกกายภาพบำบัด” มีจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการรักษาคนไข้ให้ “หายไวที่สุด” เริ่มต้นการรักษาด้วยการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์อาการของคนไข้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วจะทำการรักษาแก้ไขที่ “ต้นเหตุ” ของอาการนั้น ๆ โดยไม่ต้องใช้ยา ฉีดยา หรือผ่าตัด…

    ถัดจากนั้นเราจะใช้วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด เช่น การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound Therapy) เพื่อลดอาการปวด , การใช้คลื่นกระแทก(Shock Wave) เพื่อกระตุ้นการซ่อมแซม , การใช้เลเซอร์กำลังสูง(High Power Laser) เพื่อลดการอักเสบ , การใช้เครื่องความร้อนลึกเพื่อคลายกล้ามเนื้อ , การใช้ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง และใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดอื่น ๆ อีกมากมาย ออกแบบให้ตรงตามความเหมาะสมต่อคนไข้แต่ละท่าน
 
    และที่สำคัญ “พีซ คลินิกกายภาพบำบัด” ยังมีการรักษาโดยใช้เทคนิคเฉพาะทางแบบอื่น ๆ เช่น การนวดคลายกล้ามเนื้อ (Manual Technique) , การจัดกระดูกขยับข้อต่อด้วยเทคนิค Mobilization (ซึ่งจะเป็นคนละวิธีกับการจัดกระดูกแบบ Chiropractic) และเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อแก้ไข “ต้นเหตุ” ปัญหาต่าง ๆ ของคนไข้ให้ร่างกายหายกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุด
 

ซักประวัติคนไข้

ตรวจร่างกาย

วินิจฉัยโรค

เข้ารับการรักษา

คำถามที่พบบ่อย

จะขี้นอยู่กับอาการของคนไข้แต่ละท่าน ถ้าบางคนรักษาครั้งเดียวหายก็ไม่จำเป็นต้องรักษาต่อ แต่ถ้าอาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย โดยปกติจะแนะนำให้รักษาประมาณ 3-5 ครั้ง โดยเฉลี่ย

เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จึงแนะนำให้จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันขึ้นไป หรือสอบถามคิวว่างได้ทาง LINE หรือทางโทรศัพท์

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาดีที่สุด การรักษาอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างเล็กน้อย แต่ทางเราจะปรับการรักษาให้ตรงตามความเหมาะสมกับคนไข้แต่ละท่าน จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความเจ็บระหว่างทำการรักษาแต่อย่างใด

 กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์สุขภาพด้านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในแง่การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟู ฯลฯ คลินิกกายภาพบำบัดใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกาย การดัด การดึง การนวด การประคบ การจัดกระดูกหรือขยับข้อต่อ เป็นต้น

    กายภาพบำบัดมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการรักษาให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ปกติ และมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่ การรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด จะรักษาโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และมีการปฏิบัติตามแนวทางทางวิทยาศาสตร์

    ส่วนใหญ่แล้วการกายภาพบำบัดจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บ อาการปวดบริเวณต่าง ๆ หรือได้รับผลข้างเคียงจากอาการปวดจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการรักษาฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดจะมีการซักประวิติ ตรวจประเมินร่างกาย เพื่อหาแนวทางการรักษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการรักษาของผู้รับการรักษาแต่ละบุคคล

ในแต่ละขั้นตอนของการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัดนั้น จะขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้แต่ละบุคคล ซึ่งขั้นตอนแรก คือ การซักประวัติของคนไข้ การตรวจร่างกาย และการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้เริ่มต้นดูแลรักษาคนไข้ได้อย่างถูกวิธี และทำการรักษาเพื่อฟื้นฟู ซ่อมแซม ป้องกัน และ ส่งเสริม ให้ร่างกายของคนไข้ที่มีปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ

    ขั้นตอนต่อมา คือ การรักษาทางกายภาพบำบัดซึ่งมีหลายอย่าง เช่น การนวดคลายกล้ามเนื้อ การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    โดยการรักษากายภาพบำบัดจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ

1.Manual therapy คือ การรักษาโดยการใช้มือในการปรับโครงสร้างกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามองคืความรู้กายวิภาคศาสตร์สรีระวิทยา

2.Exercise คือ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ รวมถึงสมรรถภาพของปอดและหัวใจ ซึ่การออกกำลังกายที่เหมาะสมจะต้องถูกต้องกับอาการและปัญหาของผู้รับการรักษา เพื่อที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดได้

3.Modalities คือ การใช้เครื่องมือในการรักษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมของร่างกาย ทำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

รักษาออฟฟิศซินโดรม , รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท , รักษาสลักเพชร , รักษาหมอนรองกระดูกอักเสบ , รักษาหมอนรองกระดูกเสื่อม , รักษาหมอนรองกระดูกปลิ้น , รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้น , รักษากระดูกสันหลังเคลื่อน , รักษาข้อเข่า , รักษานิ้วล็อค , รักษาเข่าเสื่อม , รักษาปวดขา , รักษารองช้ำ , รักษามือชา , รักษาเท้าชา , รักษาปวดคอ , รักษาปวดบ่า , รักษาปวดไหล่ , รักษาไหล่ติด , รักษาปวดหลัง , รักษาปวดเอว , รักษาปวดสะโพก , รักษากล้ามเนื้ออักเสบ , รักษาคอยื่น , รักษาปวดสะบัก , รักษาสะบักจม , รักษาหลังค่อม , รักษาหลังแอ่น , รักษาไหล่ห่อ , รักษาปวดเข่า , รักษาปวดเท้า , รักษาปวดแขน , รักษาชามือ , รักษาชาเท้า , รักษาปวดมือ , รักษาเอ็นอักเสบ , รักษาปวดหลังเรื้อรัง , รักษาอาการชาร้าว , ชาร้าวลงแขน , ชาร้าวลงขา , รักษาเอ็นอักเสบ , รักษากล้ามเนื้ออักเสบ , รักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต , รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย, รักษาปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นประสาท และอื่น ๆ

ปรึกษากายภาพบำบัด (ไม่มีค่าใช้จ่าย)