หลังค่อม ไหล่ห่อเกิดจากอะไรและ 5 ท่ากายภาพบำบัดง่าย ๆ ทำที่บ้านได้

หลังค่อม ไหล่ห่อเกิดจากอะไรและ 5 ท่ากายภาพบำบัดง่าย ๆ ทำที่บ้านได้

‘หลังค่อม ไหล่ห่อ’ หนึ่งในปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพา…

ปวดสะบัก สะบักจม อย่าปล่อยไว้เป็นอันขาด รู้เร็วแก้ไขทันที

ปวดสะบัก สะบักจม อย่าปล่อยไว้เป็นอันขาด รู้เร็วแก้ไขทันที

ปัญหาการปวดสะบัก หรือมีอาการสะบักจม สามารถเกิดขึ้นได้โด…