คลินิกกายภาพบำบัด ที่ไหนดี ? | 7 วิธีเลือก คลินิกกายภาพบำบัด ที่ไหนดี

คลินิกกายภาพ ที่ไหนดี

7 วิธีเลือก คลินิกกายภาพบำบัด ที่ไหนดี ?

ปัจจุบัน “คลินิกกายภาพบำบัด” กลายเป็นสถานพยาบาลที่รู้จักกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้น หากเทียบกับช่วงหลายสิบปีก่อนที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่าคลินิกกายภาพบำบัดเป็นสถานพยาบาลที่มีไว้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังการประสบอุบัติเหตุเพียงเท่านั้น แต่ความจริงแล้วคลินิกกายภาพบำบัดเป็นสถานพยาบาลที่เน้นการฟื้นฟูและเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับคนที่เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย มีอาการชา มีภาวะออฟฟิศซินโดรมหรือได้รับบาดเจ็บหลังจากการทำกิจกรรมต่างๆ และกำลังมองหาคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการให้ดียิ่งขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าควรเลือกคลินิกกายภาพบำบัด ที่ไหนดี ? บทความนี้ รวม 7 วิธีเลือกคลินิกกายภาพบำบัด ที่ไหนดี เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สำหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

 1) เลือกคลินิกกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาตประกอบการ และดำเนินการโดยนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ

การเลือกคลินิกกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแสดงเอาไว้อย่างชัดเจน เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ช่วยรับรองได้ว่าการรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัดแห่งนี้มีมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้เพื่อประกอบการรักษาภายในคลินิกมีความปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ และนักกายภาพบำบัดนอกจากจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการรักษาเป็นอย่างดี สามารถวินิจฉัยอาการความผิดปกติของร่างกายได้โดยละเอียด รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประกอบการรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติของศาสตร์กายภาพบำบัด เพื่อช่วยรักษาอาการของคนไข้ได้อย่างตรงจุด

 2) มีเครื่องมือกายภาพบำบัดที่ดี และได้มาตรฐาน

คลินิกกายภาพบำบัดที่ไหนดี จะต้องมีเครื่องมือกายภาพที่ดีและมีมาตรฐานเพื่อใช้ร่วมกับการรักษา เช่น เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave), เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound), เครื่องมือกระตุ้นไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้คลินิกกายภาพบำบัดแต่ละแห่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการ

 3) มีราคาสมเหตุสมผล หลีกเลี่ยงคลินิกที่มุ่งเน้นการขายคอร์สการรักษาจำนวนมาก จนเกินความจำเป็น

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกว่า คลินิกกายภาพบำบัด ที่ไหนดี คือ อัตราค่าบริการมีความสมเหตุสมผล ไม่แพงจนเกินไป และมีการแสดงราคาของการเข้าใช้บริการได้อย่างโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญคือต้องไม่เน้นการขายคอร์สการรักษาจำนวนครั้งมาก ๆ จนเกินความจำเป็น เพราะนอกจากจะทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสูงมากจนเกินความจำเป็นแล้ว ยังทำให้ผู้รับบริการต้องเสียเวลาในการเดินทางเพื่อมาเข้ารับการรักษาเป็นเวลานานอีกด้วย

 4) มีเทคนิคการรักษาที่หลากหลาย ไม่เน้นใช้แต่เครื่องมือกายภาพบำบัดจำนวนมากเพียงอย่างเดียว

การทำกายภาพบำบัดประกอบไปด้วย เทคนิคการบำบัดด้วยมือ (Manual therapy) ได้แก่ การนวด กดจุด (Deep friction) , การดัดดึงขยับข้อต่อ (Mobilization) , การออกแบบท่าออกกำลังกายที่เหมาะกับสภาพร่างกายของผู้เข้ารับบริการ (Exercise Therapy) และเทคนิคการบำบัดร่วมกับการใช้เครื่องมือ เช่น การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก ฯลฯ คลินิกกายภาพบำบัดที่ไหนดี ควรมีเทคนิคการรักษาที่หลากหลาย สามารถแก้ไขต้นเหตุปัญหาต่าง ๆ ของคนไข้ได้เป็นอย่างดี และไม่มุ่งเน้นแต่การใช้เครื่องมือรักษาจำนวนมากเพียงอย่างเดียว

 5) มีบริการปรึกษากายภาพบำบัดฟรี ก่อนเข้ารับการทำกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัดที่ไหนดีและมีคุณภาพจะต้องพร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษาฟรีสำหรับผู้เข้ารับบริการ เพื่อเป็นการประเมินอาการเบื้องต้นว่าสามารถรักษาอาการปวดหรือการบาดเจ็บให้ดีขึ้นด้วยการทำกายภาพบำบัดได้หรือไม่ มีแนวทางในการรักษาเป็นอย่างไร ใช้เวลาในการรักษามากน้อยเพียงใด หรือว่าเป็นโรคที่ต้องส่งต่อการรักษาให้แพทย์เฉพาะทางเป็นผู้รักษาต่อไป

 6) เลือกคลินิกกายภาพบำบัดที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการรักษาเป็นหลัก ไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่แบรนด์หรือชนิดของเครื่องมือที่ใช้รักษา

สิ่งสำคัญที่สุดของการทำกายภาพบำบัด คือ ช่วยรักษาอาการปวด อาการบาดเจ็บ หรืออาการการผิดปกติต่างๆ ของคนไข้ให้หายกลับมาเป็นปกติ และสามารถกลับไปชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วอีกครั้ง ถึงแม้คลินิกกายภาพบำบัดจะมีเครื่องมือจำนวนมากแค่ไหนหรือเป็นเครื่องมือที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหากผู้รักษาขาดความรู้ ความชำนาญในการรักษา หรือไม่มีประสบการณ์ในการรักษาที่มากพอ ก็อาจส่งผลให้อาการหายช้าหรือไม่ดีขึ้นเลย เพราะฉะนั้นแล้วจึงควรเลือกคลินิกกายภาพบำบัดที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการรักษาเป็นหลัก

 7) อ่านรีวิวจากหลาย ๆ แหล่ง และหลีกเลี่ยงรีวิวที่ถูกคัดเลือกมาแสดงโดยเจ้าของคลินิก

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยการันตีความมีมาตรฐานในการให้บริการว่าคลินิกกายภาพบำบัดที่ไหนดี คือ การอ่านรีวิวจากผู้เข้ารับบริการตัวจริง โดยควรเลือกอ่านรีวิวจากหลายๆ แหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น รีวิวบน Google Map , Pantip เป็นต้น และนอกจากที่ควรดูจำนวนผู้ติดตามบน Social media ต่างๆ เช่น Facebook , Youtube , Tiktok , IG และที่อื่นๆ เพื่อดูความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และความคิดเห็นต่างๆ ว่าคลินิกมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างไร ช่วยรักษาอาการที่คนไข้เป็นให้หายดีได้จริงหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องระวังการรีวิวที่เกินจริง เช่น การรีวิวที่ถูกคัดเลือกมาแสดงโดยเจ้าของคลินิก , การรีวิวเพื่อรับส่วนลดค่าบริการ , หรือการรีวิวเพื่อรับ Promotion พิเศษ เป็นต้น

การทำกายภาพบำบัดเป็นขั้นตอนการรักษาที่มีความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญของนักกายภาพบำบัด ผู้เข้ารับบริการจึงควรศึกษาข้อมูลและเลือกคลินิกกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานเหล่านี้อย่างครบถ้วนเพื่อให้การทำกายภาพบำบัดเป็นไปอย่างปลอดภัยและเห็นผลมากที่สุด

 

สำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีความต้องการที่จะเข้ารับกายภาพบำบัด สามารถติดต่อเข้ามาที่ พีซ คลินิกกายภาพบำบัด เราพร้อมดูแลและยินดีให้คำปรึกษา โดยนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณ์ ที่ “พีซ คลินิกกายภาพบำบัด” มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อการรักษาแก้ไขปัญหาจาก “ต้นเหตุ” โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ต้องการรักษาคนไข้ให้ “หายไวที่สุด” โดยไม่ต้องฉีดยา ไม่ต้องผ่าตัด 🙂 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID  : @peace-clinic

 

 

บทความอื่นๆ